Csapatunk

Dr. Bozsaki Csaba

parodontológus fogszakorvos

Dr. Csermák Balázs

konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa

Dr. Csiki Hilda

fogorvos

Dr. El-Hage Jade Bence

parodontológus fogszakorvos

Dr. El-Hage Janka

fogorvos

Dr. El-Hage Majed Viktor

fogorvos

Dr. El-Hage Ruchdi

szájsebész szakorvos

Dr. Erényi Zsófia

gyermekfogorvos

Dr. Langmár Róbert

fogszabályozó fogszakorvos

Dr. Lovonyák Adrián

fogorvos

Kerekes Lilla

páciens koordinátor

Májer Zsófia

páciens koordinátor

Csikós Nikolett

asszisztens, fogászati higiénikus

Kazinczi Natália

asszisztens, fogászati higiénikus

Keresztesi Kriszta

asszisztens, fogászati higiénikus

Szabó Szilvia

fogászati asszisztens

Dr. Bozsaki Csaba

parodontológus fogszakorvos

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán végeztem 2009-ben cum laude minősítéssel.
Az egyetem elvégzése után a Központi Stomatológiai Intézetben kezdtem el dolgozni egészen 2013-ig. 2013 óta a Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetében dolgozom a Parodontológiai osztályon.
2010 decembere óta dolgozom a PresiDent Fogászati rendelőben
2013-ban parodontológiából sikeres szakvizsgát tettem.
Érdeklődési területem: íny és fogágybetegségek gyógyítása, szájsebészet, implantáció kivehető és rögzített fogpótlások készítése.
2013. Denti implantációs tanfolyam
2014. ITOP szájhigiénés tanfolyam

Dr. Csermák Balázs

konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa

2005-ben szereztem meg fogorvosi diplomámat a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán summa cum laude (kitűnő) minősítéssel.
Az egyetem elvégzése után a Központi Stomatológiai Intézetben kezdtem meg fogorvosi tevékenységemet, konzerváló fogászat és fogpótlástan szakterületen.
2007-ben hoztam létre a PresiDent Fogászati rendelőt ahol jelenleg is orvos-tulajdonosként dolgozom.
2008-ban szereztem meg konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosi címet kiválóan megfelelt minősítéssel.
Érdeklődési területem: esztétikus fogászati resta-urációk keszítése, endodontia  (gyökérkezelések), rögzített és kivehető fogpótlások készítése

Dr. Csiki Hilda

fogorvos

Dr. El-Hage Jade Bence

parodontológus fogszakorvos

Tanulmányaimat a Semmelweis Egyetemen végeztem summa cum laude minősítéssel. Egyetemi éveim alatt 11 hónapot a párizsi Université Paris Descartes Faculté d’Odonotologie-n végeztem el. Ezek után az egyetem Parodontológiai Klinikáján helyezkedtem el, ahol a betegellátás mellett részt veszek fogorvostanhallgatók elméleti-és gyakorlati oktatásában.
2013-ban tulajdonostársként csatlakoztam a PresiDent Fogászat csapatához.
Érdeklődési területeim: íny- és a fogágy betegségeinek kezelése, kivehető- és rögzített fogpótlások, valamint implantációs fogpótlások készítése.
Beszélt idegennyelvek: angol, francia, arab

Dr. El-Hage Janka

fogorvos

Tanulmányaimat a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán végeztem.
Kezeléseim során a nemzetközi szakirodalom, és a szakmai irányelvek alapján, lehetőségeim szerint a maximumot igyekszem nyújtani.
Folyamatosan gyarapítom ismereteimet, hogy mindig naprakész legyek a legújabb technikák körében.
Fontosnak tartom, hogy mindig barátságos, vidám légkört teremtsünk a rendelőben ezzel megteremtve a bizalmat a fogorvosi székben és szék mellett ülők között.
A President csapatában gyakran végzünk team munkát, hogy mindenki személyre szabottan a legmegfelelőbb kezelést kapja és elégedetten, magabiztos mosollyal távozhasson.

Dr. El-Hage Majed Viktor

fogorvos

Fogorvosi diplomámat a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi karán szereztem summa cum laude minősítéssel. Már egyetemi éveim alatt is igyekeztem tudásom bővítését előtérbe helyezni, így részt vettem a Fogpótlástani Klinika tehetséggondozó programjában, valamint az egyetem szájsebészeti ambuláns ellátásában is.
Hallgatóként már 2015-ben csatlakoztam a President Fogászat csapatához, azóta már fogorvosként erősítem a csapatot.
Fogorvosként célom, hogy pácienseim nyugodt környezetben, a legmagasabb színvonalú kezelésben részesüljenek és elégedetten, mosolyogva távozzanak a kezelés végén.
Érdeklődési területeim: esztétikai fogászat, fogszabályozás
Beszélt idegennyelvek: angol, német, arab
Továbbképzések:
- 2016 Esztétikus töméskészítési technikák; Semmelweis Egyetem, Budapest

Dr. El-Hage Ruchdi

szájsebész szakorvos

1985-ben a Semmelweis Egyetemen szereztem fogorvosi diplomámat. Két évvel később 1987-ben a Fog- és Szájbetegségek, majd 1992-ben a Szájsebészet szakorvosa lettem. A következő hat évben magán praxist folytattam Libanonban. Ezen idő alatt a területi kórházakban szájsebészként tevékenykedtem. 1998 óta Budapesten magán-, 2000 óta Nagyorosziban pedig területi praxist látok el.
A PresiDent Fogászat csapatának 2013 óta vagyok tagja.
Érdeklődési területeim: szájsebészet, implantológia, endodoncia és az esztétikus fogászat.
Beszélt idegennyelvek: angol, francia, arab

Dr. Erényi Zsófia

gyermekfogorvos

Fogorvosi diplomámat 2006-ban szereztem a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán.
Az egyetem elvégzése után a Központi Stomatológiai Intézetben kezdtem dolgozni, ahol a fogászat számos ágával megismerkedtem, beleértve a szájsebészet, a gyermekfogászat és a parodontológia szakterületét.
2012-ben szereztem meg szakvizsgámat, konzerváló fogászat-fogpótlástan szakirányból.
Ezután számos magánrendelőben dolgoztam általános fogorvosként. 2015-ben kezdtem el dolgozni az Újpesti Szakrendelő gyermekfogászatán.
Rendeléseimen fontosnak tartom a barátságos légkör kialakítását, és a megfelelő kommunikációt a gyermekkel és a szülővel egyaránt.

Dr. Langmár Róbert

fogszabályozó fogszakorvos

Dr. Langmár Róbert vagyok. 2012-ben végeztem a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán. Az avatás után fogszabályozó rezidensként Balassagyarmaton egy magánrendelőben kezdtem a munkát. 2013-tól Budapesten is praktizálok leginkább konzerváló fogászati és fogpótlástani feladatokat ellátva. 2015-ben szakvizsgát tettem fogszabályozásból, azóta több Budapesti rendelőben végzek fogszabályozás. Törekszem arra, hogy megfelelő tájékoztatás után egy közös döntés alapján türelmes és fájdalommentes kezelésre kerüljön sor.

Dr. Lovonyák Adrián

fogorvos

Rengetegen kérdezik tőlem, hogy mióta tudom, hogy fogorvos szeretnék lenni. Emlékszem gyermekkoromban, az első iskolai fogászati vizsgálatom után döntöttem úgy, hogy ez lesz a hivatásom.
Persze tapasztalat híján akkor még nem tudhattam biztosan, hogy jó döntést hoztam-e. Szerencsére az első egyetemi gyakorlati órámon éreztem, hogy ez a helyes út számomra. Gyermeki csodálatom és szeretetem a szakma iránt azóta is rendületlen.

2019-ben végeztem a Semmelweis egyetemen cum laude minősítéssel. A tanulmányaim során részt vettem az egyetem Klinikai Tehetséggondozó Programjában, amelynek keretein belül gyarapítani tudtam tudásomát a betegellátásban. Gyakorlataim során törekedtem a tökéletes és precíz munkára, miközben pácienseimmel próbáltam megtalálni a közös hangot és megteremteni egy kellemes légkört. Érdeklődési területeim közé tartoznak az esztétikai beavatkozások, valamint az implantológia és a parodontológia.
A PresiDent csapatában rezidensként dolgozom, és ez nagy örömmel és büszkeséggel tölt el. Olyan emberektől tanulhatok, akik nemcsak a szakmájukban kiválóak, hanem a mindennapokban is páratlanok.

Kerekes Lilla

páciens koordinátor

A Testnevelési Egyetemen végeztem rekreációs szakemberként, valamint aerobik edzőként. A sport és az egészség (legyen az testi, vagy lelki) kapcsolata szoros, így az egészségügy sem áll távol a szívemtől. Páciens koordinátorként fontosnak tartom az emberközpontúságot és az empátiát, hiszen pácienseink a rendelőbe lépve tőlünk kapják az első impulzust. Ezért is fontos, hogy nyugodt és családias légkört biztosítsunk minden jelenlegi és jövőbeli páciensünk számára.

Májer Zsófia

páciens koordinátor

Csikós Nikolett

asszisztens, fogászati higiénikus

Fiatalként nem mindig volt egyértelmű számomra, hogy milyen pályán tudom elképzelni magamat a későbbiek során, mert nagyon sok minden érdekelt. Az áttörést és a szakmai szeretetet, amit addig vártam magamtól, a gyakorlati éveim során szereztem meg, ahol megtapasztaltam, milyen szépségei vannak a fogorvoslásnak.
Büszkeséggel tölt el, amikor egy rossz gyerekkori élményt el tudunk feledtetni, nem múló fájdalmat szűntetünk meg, vagy valakinek az önbizalmát adjuk vissza korszerű esztétikai restaurációk elkészítésével.
Dentálhigiénikusként 2017-ben végeztem a Raoul Wallenberg Humán Szakgimnázium és Szakiskola Erasmus+ ösztöndíjas tanulójaként.
Örömmel tölt el, hogy a PresiDent Fogászat orvosaival és asszisztenseivel dolgozhatok együtt, ahol a magas minőségű ellátás a preventív szemlélettel ötvöződik.

Kazinczi Natália

asszisztens, fogászati higiénikus

Fogászati asszisztensi tanulmányaimat 2007-ben kezdtem el a Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskolában.
Korábban kisgyermekek nevelésével foglalkoztam, mint óvónő. Ebből fakadóan közel áll a szívemhez a gyermekfogászat területe. Örömmel segítkezem a gyakran "rémült" gyerekek ellátásában. Kedvességgel, empátiával, sok türelemmel fordulok feléjük.
2009-ben szereztem meg dentálhigiénikusi végzettségemet a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnáziumban. Dentálhigiénikusként igyekszem felhívni a páciensek figyelmét a megelőzésre. Célom, hogy megmutassan, megtanítsam a pácienseknek a helyes fogmosási technikákat, a jó szájhigiénia elérésének érdekében.
2017. decembere óta dolgozom a PresiDent Fogászat csapatában.

Keresztesi Kriszta

asszisztens, fogászati higiénikus

Kezdetben egy marketingkommunikációval foglalkozó cégnél dolgoztam, ahol kisebb terjedelmű fogászati témájú cikkek írása volt a feladatom. Ekkor döbbentem rá, hogy mennyi érdekesség rejlik ebben a szakmában és elkezdtem komolyabban foglalkozni a témával. Így jutottam el két év alatt az irodai székből a rendelők- számomra sokkal izgalmasabb- világába. Asszisztensi végzettségem után nagy lelkesedéssel vágtam bele a dentálhigiénikusi képzésbe is, amit 2013-ban sikeresen el is végeztem a Raoul Wallenberg Szakközépiskolában.
Boldog és hálás vagyok, hogy olyan munkám van, ami fenntartja az érdeklődésem, amiben minden nap megtalálom a fejlődésem következő lépcsőfokát, új embereket ismerhetek meg és a munkám által segíthetek egy-egy rossz gyermekkori élmény elfeledtetésében.
A vidámságot, az odafigyelést és a teljeskörű tájékoztatást elengedhetetlennek tartom a munkám során. Mindig feldobja a napom, amikor egy szorongó, ideges pácienst látok hálásan és mosolyogva távozni a rendelőből.

Szabó Szilvia

fogászati asszisztens